KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu

PHOENIX

Česká Republika / Rakousko
Songs of a Dream
Waltraud Brauner Songs of a Dream Waltraud Brauner JIří Lössl: workshop Seminář Go to Europe

PHOENIX je umělecký projekt rozvíjející spolupráci a sociální kontakty mezi Dolním Rakouskem a Vysočinou. 

V rámci festivalu KoresponDance je připraven pro PHOENIX následující program:

1. Monica Delgadillo Aguilar & Rosa: Songs of a Dream (Písně ze snu)

„Songs of a Dream“je titul představení, které vznikne z komunitní práce choreografky působící v Rakousku Moniky Delgadillo Aguilar s klienty denního stacionáře Rosa z Bystřice nad Perštejnem. 

V popředí čtrnáctidenní práce Moniky Delgadillo s klienty stacionáře budou stát jako vůdčí elementy interakce, radost z tance a symbiotické propojení možností a omezení. Cílem společného projektu s Charitou a Denním stacionářem Rosa je, aby účastníci objevili současný tanec jako prostředek tvůrčí výměny, aby rozvíjeli svůj vlastní pohybový slovník a dokázali se vyjádřit v prostoru, kde neexistují předsudky. Delgadillo bude choreograficky a dramaturgicky zpracovávat tvůrčí a umělecký potenciál všech participantů v souznění s hudbou Bohuslava Martinů. Jejich společné zkoušky budou zaměřeny na pozitivní vnímání vlastního těla, uvolňování skrze pohyb a hudbu, posilování zdravého sebevědomí a zážitky z komunitní tvorby. Garantem této části projektu je pak choreografka, producentka a spolupracovnice Zámek a klášter Žďár Lenka Flory, která má s obdobnými projekty řadu zkušeností právě z regionu. 

2. Ukázky z práce rezidentů: Waltraud Brauner a Tobias M. Draeger v rámci prezentace Go to Europe

Go to Europe je sonda do rozmanité práce současných tvůrců z několika zemí světa. Kam se ubírá současná taneční tvorba v mezinárodním kontextu? Dynamická prezentace krátkých výstřižků z uměleckých prací ambiciózních evropských umělců.  

3. Go to Europe: seminář

Teoretický i praktický seminář blíže seznámí účastníky s evropskou paletou tanečních festivalů a platforem, pomůže jim v dovednostech jako je příprava kvalitní prezentace představení, práce se sociálními sítěmi, prezentace práce ředitelům festivalů a institucím v různých kontextech apod. Seminář bude mít celkem 15 hodin ve třech dnech a povede ho Mara Serina z Itálie (Česko ani Rakousko nemají v této oblasti odborníky pro uměleckou sféru). Mara Serinaje ředitelkou komunikační agentury Iagostudio a působí jako umělecký konzultant pro různé italské festivaly. V rámci festivalu Ipercorpo řídí Mara projekt Italian Performance Platform pro mezinárodní programátory a projekt pro vzdělávání mladých choreografů. Mara vyučuje na nejrůznějších masterclasses a workshopech.

4. NETWORK@KoresponDance

Setkání s umělci, institucemi, partnery KoresponDance, účastníky evropského projektu Roundabout Europe a semináře Go to Europe. Účastníci se budou moci představit, seznámit a diskutovat. V letošním roce proběhne setkání ve formátu „slow meeting“, pomalé setkání, které prostřednictvím diskuse nabídne prostor pro výměnu zkušeností na mezinárodní taneční scéně a podpoří dialog mezi umělci a kulturními institucemi i podnikatelským sektorem.  

5. Kulatý stůl: Žíznivé kořeny

Tématem diskuse budou otázky, jakou ekologii a ekonomii pohybu volíme proto, aby akutní stav naší politiky konání mohl fungovat v rovnováze s prostředím, které ovlivňujeme. Je tanec jako nemateriální práce jedním z možných způsobů, jak reflektovat současný stav ohrožených ekosystémů, které čelí závažným problémům?

6. Jiří Lössl: Dotek – dech – hlas – pohyb – opora: workshop

Workshop s Jiřím Lösslem o komunikaci dechu, hlasu a pohybu, který je vhodný nejen pro osobní rozvoj profesionálních tanečníků, ale právě i pro jejich schopnosti citlivě pracovat s amatéry a pomoci jim s cestou k doteku, k ukotvení, k nalezení opory v zemi, v sobě i v partnerské práci.  Jiří Lössl, který pochází ze Žďáru nad Sázavou se věnuje pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec, vyučuje na HAMU, DAMU, je autorem výukových programů pro pedagogy rytmické a pohybové výchovy dětí, pro studenty katedry tance HAMU a pro Centrum tvořivé dramatiky. Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech nejen o dětské taneční pedagogice. Od roku 1999 je odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.

PHOENIX je kulturní projekt zahrnující komunitní práci, výměnu a vzdělávání profesionálních umělců a odborná setkání ve formě diskusí, seminářů a meetingů se zástupci neziskové, veřejné i privátní sféry. PHOENIX je projekt speciálně zaměřený na společný rozvoj regionů Vysočina a Dolní Rakousko. Velká část projektu se uskuteční v kontextu etablovaného mezinárodního festivalu KoresponDance, který realizuje Zámek a klášter Žďár ve spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA. Zapojení do takové události přinese projektu PHOENIX, respektive všem jeho účastníkům i samotné spolupráci Vysočiny a Dolního Rakouska, celou škálu benefitů. 

Podpora: