KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu

Škola tančí

16.00
Škola tančí
Škola tančí Škola tančí

Prezentace výsledků kreativních projektů

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky? Zeměpis jako předmět choreografie? Děti z několika základních škol se letos opět zapojily do projektu Škola tančí a pod vedením etablovaných choreografů spolupracujících s učiteli se věnovaly konkrétnímu tématu z učiva. Výsledky jejich práce uvádíme již tradičně v rámci programu festivalu. Přijďte se podívat, jak moderní metoda vzdělávání funguje a zažít spolu s dětmi „aha“ efekt, kdy si děti při představení často naplno uvědomí, co díky projektu Škola tančí získaly. 

Místo: IV. nádvoří

Škola tančí je založena na mezioborové spolupráci profesionálních umělců a škol. Nejde však o výuku tance ani o učení kreativity ve škole, ale o kreativní proces, prostřednictvím něhož si děti lépe osvojí vlastní proces učení. Cílem je ukázat dětem možnosti, jak lépe pochopit určitý školní předmět a zároveň poukázat na umění jako podstatnou součást života. Že i prostřednictvím tance a pohybu lze lépe pochopit matematiku, filosofii a další předměty.

Marie Kinsky pro kreativnicesko.cz