KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu

Kulatý stůl Škola tančí

14.00
Kulatý stůl Škola tančí 2017

Jak tanec zprostředkovává porozumění fyzice či přírodopisu?

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory. Kulatý stůl: Škola tančí uzavírá celý vzdělávací modul projektu, který běží od jara na vybraných školách, a umožňuje všem zainteresovaným i zájemcům z řad veřejnosti poskytnout si vzájemnou zpětnou vazbu a je prostorem pro další teoretický rozvoj projektu a rozvíjení metodologie. 

Umělec s pedagogem vyhodnocují proces a výsledky realizovaných projektů. Současně lektoři ze zahraničí a umělci za podpory pedagogů konfrontují odlišné filozofie projektů, postupy, koncepty a zkušenosti z kreativních projektů v mezinárodním kontextu.

Tato přehlídka, díky realizaci v rámci programu festivalu KoresponDance, vytváří také prostor pro navázání nové spolupráce s choreografy, partnery, médii i širokou veřejností. Dochází tak k rozšíření a zvýšení kvality projektů díky zpětné vazbě. 

Výsledky Kulatých stolů sdílí SE.S.TA také na svém blogu, který je dostupný široké odborné i laické veřejnosti.