KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu

Markéta Stránská

LeŤ
Foto: Vojta Brtnický

Nakolik ovlivní naši fyzickou i psychickou stabilitu zm????na nebo zúžení op????rné bázeť Jak nás ovlivní kontakt s určitým limitemť Jak se pak postavíme k novým možnostemť K samotnému hledání, objevování a prozkoumávání neobvyklé, ale možné cestyť Ke zm????n???? našich zažitých stereotyp????ť Sólové taneční p????edstavení choreografky, performerky a fyzioterapeutky Markéty Stránské poukazuje na fakt, že každá odlišnost skýtá obohacující možnosti a jedinečné p????íležitosti. T????lesné i duševní. Každá p????ekážka je p????íležitostí a probouzí naši p????edstavivost, hravost a tvo????ivost.