KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu

Festival tanečních filmů: On the Road – taneční filmy na cestách

14.00
Birds in the Earth

Festival tanečních filmů v rámci svého projektu Intermezza představuje ve dvou blocích kolekci tanečních snímků zasvěcených cestám, objevům a neznámým světům.

Taneční filmy neboli „dance for camera“, jsou experimentálním žánrem kinematografie propojující filmové a choreografické postupy. Festival tanečních filmů byl založen v Praze v roce 2009 a věnuje se prezentaci, produkci a šíření dance for camera filmů. 

Bhairava (2017)

V hlavní roli tanečního filmu kanadské režisérky Marlene Millar tančí světově proslulá tanečnice  Shantala Shivalingappa. Bhairava evokuje aspekty Šivy, Pána tance, jak destruktora zla, tak strážce času. Je divoký a pohání strašné činy, ale je také Božským ochráncem a jeho záměr pramení z čistého soucitu.

V této práci, nesené silným a hluboce evokujícím hudebním partem a zvláštní energií starověkého místa Hampi, Shantala ztělesňuje přítomnost a energii Bhairavy. Svým technickým mistrovstvím a rafinovanou expresivitou střídavě přechází mezi okamžiky přesných symbolických gest a abstraktnější řeči těla, která vyvěrá z mocné osobnosti Bhairavy, a vytváří tak živou inkarnaci božstva.

Režie: Marlene Millar, Philip Szporer; Choreografie: Shantala Shivalingappa

Traverse (2018)

Traverse protkává příběhy pěti žen do gobelínu kolektivní zkušenosti, odhalující průnik tance, pohybu a hlasů, jednotu zážitku v hluboké osobní, ale i kolektivní cestě. Tato expedice je zasazena do člověkem vytvořených struktur, které obklopuje příroda: starobylá mohutná zeď, schody vytesané do kamene, nebezpečný most – na těchto místech, která zaplňují a jimiž procházejí objevujíce otevřenost a propojení, se setkávají s poutníky, kteří sdílejí podobnou trajektorii, která přechází v neobjevený terén.

Režie: Marlene Millar; Choreografie: Sandy Silva

Birds in the Earth (2018)

Hlavní postavy tohoto tanečního filmu jsou dvě laponské studentky baletu – Birit a Katja Haarla. Film vypráví poněkud melancholický příběh prostřednictvím jejich tanečního putování a zároveň je politickým komentářem zkoumajícím  hlubší otázky vlastnictví půdy Laponska.

Režie: Marja Helander; Choreografie: Birit a Katja Haarla