KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu

Kulatý stůl: Škola tančí

17.30, zimní stadion
Kulatý stůl Škola tančí 2017

Jak tanec zprostředkovává porozumění fyzice či přírodopisu?

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory.

Kulatý stůl: Škola tančí uzavírá celý vzdělávací modul projektu, který běží od jara na vybraných školách, a umožňuje všem zainteresovaným i zájemcům z řad veřejnosti poskytnout si vzájemnou zpětnou vazbu a je prostorem pro další teoretický rozvoj projektu a rozvíjení metodologie. 

Umělec s pedagogem vyhodnocují proces a výsledky realizovaných projektů. Současně lektoři ze zahraničí a umělci za podpory pedagogů konfrontují odlišné filozofie projektů, postupy, koncepty a zkušenosti z kreativních projektů v mezinárodním kontextu.

Tato přehlídka, díky realizaci v rámci programu festivalu KoresponDance, vytváří také prostor pro navázání nové spolupráce s choreografy, partnery, médii i širokou veřejností. Dochází tak k rozšíření a zvýšení kvality projektů díky zpětné vazbě. 

Výsledky Kulatých stolů sdílí SE.S.TA také na svém blogu, který je dostupný široké odborné i laické veřejnosti.